Příklady pro středoškoláky

Počet nalezených příkladů: 2399

 • Střední příčka licho
  lichobeznik-stredni_pricka Střední příčka rozdělí lichoběžník na dva menší lichoběžníky. Urči poměr jejich obsahů.
 • Vidět harmonický
  HarmonicMean Je pravda že velikost střední příčky libovolného lichoběžníku je harmonickým průměrem velikostí jeho základen? Dokažte to. Střední příčka prochází průsečíkem jeho úhlopříček a je rovnoběžná se základnami.
 • Střela
  wood_projectile Střela o hmotnosti 43 g letící rychlostí 256 m/s vnikne do dřeva do hloubky 25 cm. Jaká je střední síla odporu dřeva?
 • Pravoúhlý lichoběžník
  rt_licho V pravoúhlém lichoběžníku ABCD platí: /AB/ = /BC/ = /AC/. Délka střední příčky je 6 cm. Vypočítej obvod a obsah lichoběžníku. (připomenutí z teorie: střední příčka je spojnice středů ramen lichoběžníku)
 • Lichoběžník PART
  rr_lichobeznik Lichoběžník PART s AR || PT (úhel P = x) a (úhel A = 2x). Kromě toho PA = AR = RT = s. Najděte délku střední příčky (mediánu) lichoběžníku PART, pomocí proměnné s.
 • Střední škola
  skola 1/2 žáků chce studovat na střední škole, 1/4 na učňovke, 1/6 na gymnáziu 3 žáci nechtějí studovat. Kolik je žáků ve třídě?
 • Hodnota
  5times Určete hodnotu tohoto výrazu: 6!·10^-3
 • Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 • Normální rozložení
  normal_d Na jedné střední škole jsou známky normálně distribuovány s průměrem 3,1 a směrodatnou odchylkou 0,4. Jaké procento studentů na vysoké škole mají známky mezi 2,7 a 3,5?
 • Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 36 studentů?
 • Střední příčka
  stredne_pricky Střední příčka rovnoramenného trojúhelníku má délku 3 cm. Určete délky jeho stran, jestliže obvod je 16 cm.
 • Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 • Variace - druhé třídy - II
  fun2 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 • Variace - druhé třídy
  fun řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 • AP - 11
  seq Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 • Asymptota
  asymptote Určite vertikálnu asymptotu funkcie ?.
 • Polovina
  one_half Polovina z 2 60 je: ...
 • Nulové body
  absolute value Vypočítejte kořeny rovnice: ?
 • Přímka
  skew_lines Je pravda že přímky které se neprotínají jsou rovnoběžné?
 • Kvadr. rovnica
  eq2 Rešte kvadratickou rovnici: ?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.