Príklady pre stredoškolákov

Počet nájdených príkladov: 2634

 • Stredná priečka
  stredne_pricky Stredná priečka rovnoramenného trojuholníka má dĺžku 3 cm. Určte dĺžky jeho strán, ak obvod je 16 cm.
 • Pomer obsahov
  lichobeznik-stredni_pricka Stredná priečka rozdelí lichobežník na dva menšie lichobežníky. Urči pomer ich obsahov.
 • Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?
 • Strela
  wood_projectile Strela s hmotnosťou 17 g letiaca rýchlosťou 320 m/s vnikne do dreva do hĺbky 18 cm. Aká je stredná sila odporu dreva?
 • Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 • Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 • Stredná priečka
  trojuholnik_2 Zistite, či existuje trojuholník, ktorého dve strany majú dĺžky 5 cm a 8 cm a stredná priečka určená ich stredmi má dĺžku 1,5 cm.
 • Nulové body
  absolute value Vypočítajte korene rovnice: ?
 • Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 • Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 25 študentov?
 • Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 • Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 • Hodnota
  exp_15 Určte hodnotu tohto výrazu: 4!·2^-5
 • Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 • Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 • Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .