Úvaha - stredná škola - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 436

 • Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 • Veľký faktoriál
  sierpinski Koľkými nulami končí zápis čísla 116! ?
 • Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 • Derivácia spojitej
  dxdy Existuje taká funkcia, ktorá je spojitá a nemá v každom bode deriváciu?
 • Šesťuholník na 8 dielov
  stef.6.11.99 Rozdelte pravidelný šesťuholník na osem rovnakých dielov.
 • Neznáme číslo XY
  numbers_13 Nájdite neznáme číslo : (9+y) x 6 = 12 x 7 y= ?
 • Aritmetická postupnosť 2
  arithmet_seq_3 Určte diferenciu a prvý člen AP, ak a3+a4=48, a7=80.
 • Tajné číslo
  secret_num Určite tajné číslo n, ku ktorému prevrátené číslo sa zmenší o 16.4, ak sa číslo n zväčší o 16.4.
 • Číslo
  numbers_28 Ak neznáme číslo zmenšíme o 469 dostaneme 65% pôvodného čísla. ..Aké je to pôvodné číslo?
 • Deti majú
  cards2_2 Deti majú 568 kariet rozdeliť takto : Jano a Mišo v pomer 3:7 a Mišo a Laco v pomere 3:5 Kolko kariet má Mišo?
 • Abs v nerovnici
  eq222 Rieš na Z - nerovnicu s absolútnou hodnotou: |x-18|+4>1
 • Podivná GP
  sequence_geo_4 Vypočítajte a3 GP, ak viete že q=4 a a1+a2+a3=89,25 a a4=272.
 • Kocka 52
  dices2_8 Pravdepodobnosť, že pri 3 hodoch kockou padne 6 práve raz je?
 • Kocka
  hracia-kocka Aká je pravdepodobnosť udalosti, že ak hodíme hracou kockou padne číslo menšie ako 6?
 • Trikolóry
  Flag_of_the_Netherlands.svg Z farieb - červená, modrá, zelená, čierna a biela vytvor všetky možné trikolóry.
 • Šachy
  chess Koľkými možnými spôsobmi sa dá začať šachová partia (prvý ťah)?
 • Posledná cifra
  olympics_3 Aké je posledné číslo 2016-tej mocniny čísla 2017?
 • Zápas
  hokej Hokejový zápas skončil výsledkom 7:7. Koľko rôznych priebehov mohol mať?
 • Podmnožiny 3
  venn5 Koľko 19 prvkových podmnožín možno vytvoriť z 26 prvkovej množiny?
 • Spomedzi
  dice Spomedzi čísel 1 – 20 náhodne vyberieme 4 čísla. Aká je pravdepodobnosť, že medzi nimi budú čísla 6 alebo 10?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .