Algebra - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 4167

 • Double pravdepodobnosť
  dices2 Pravdepodobnosť úspechu plánovanej akcie je 60%. Aká je pravdepodobnosť, že pri dvojnásobnom opakovaní tejto akcie sa aspoň raz dosiahne úspech?
 • Poplašný systém
  cars Aká je pravdepodobnost, že aspoň jeden poplašný systém bude signalizovať krádež motorového vozidla, keď účinnosť prvého systému je 90% a nezavislého druhého systému 80%?
 • Otvorené intervaly
  intervals.svg Dané sú otvorené intervaly A=(x-2; 2x-1) a B=(3x-4; 4). Nájdite najväčšie reálne číslo, pre ktoré platí A ⊂ B.
 • Aká je 4
  family Aká je pravdepodobnosť že v rodine so 4 deťmi sú po a) aspoň 3 dievčatá b) aspoň 1 chlapec keď pravdepodobnosť narodenia chlapca je 0,51
 • Zrmrzlina a čokoláda
  venn_intersect Na školskom výlete si z 28 detí 17 kúpilo v cukrárni zmrzlinu alebo čokoládu. 12 detí si kúpilo čokoládu, 9 zmrzlinu. Koľko detí si kúpilo zmrzlinu aj čokoládu? Koľko detí si nekúpilo zmrzlinu? Koľko detí si nekúpilo čokoládu?
 • Zomrie
  doktori Štatisticky sa zistilo, že v meste so 100 000 obyvateľmi v priebehu jedneho roka zomrie 600 ľudí. Do nemocničného liečenia sa počas roka dostane 2000 ľudí a z nich tam zomrie 120 osôb. Vypočítajte pravdepodobnosť že občan, ktorý sa príde liečiť do nemocni
 • Asymptota
  asymptote Určitě vertikální asymptotu funkce ?.
 • Rovnice
  serwisy_chemia_01 ?
 • Nulové body
  absolute value Vypočítajte korene rovnice: ?
 • Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • Rovnica 4
  math_1 Riešte rovnicu: ?
 • GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • Funkcia
  schody Napíšte prvých päť členov postupnosti ?
 • Jednoduchá rovnica
  img_reci Vyrieš nasledujúcu rovnicu: ?
 • Divné x
  pie Pre ktoré x platí ??
 • Jednoduchá rovnica
  axes_1 Riešte pre x: 3 (x + 2) = x - 18

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .