Deliteľnosť - príklady

Počet nájdených príkladov: 291

 • Deliteľnosť
  nice_circles Určite všetkých deliteľov čísla 84.
 • Deliteľnosť 2
  divisors Koľko deliteľov má prirodzené číslo 85?
 • Deliteľnosť
  numbers2 Ak je 3c54d10 deliteľné číslom 330, aký je súčet c a d?
 • Delitelnosť
  dots Určte najmenšie celé číslo, ktoré pri delení 11 dáva zvyšok 4, pri delení 15 dáva zvyšok 10 a pri delení 19 dáva zvyšok 16.
 • Vypočítaj 107
  seq_sum Vypočítaj súčet všetkých trojciferných prirodzených čísel deliteľných piatimi.
 • Kvadrant
  quadrants V ktorom kvadrante leží uhol -1165° ?
 • Prvočísla 2
  prime_table Ktorými prvočíslami je deliteľné číslo 2014?
 • Deliteľnosť
  divisibility Je číslo 22388 deliteľné (bezo zvyšku) číslom 4?
 • Číslo
  num Určte číslo, o ktorom viete, že rozdiel jeho päťnásobku a trojnásobku sa rovná 42.
 • Trojciferné
  primes Napíšte najmenšie trojciferné číslo, ktoré pri delení 5 a 7 dáva zvyšok 2.
 • Ktorým 2
  numbers Ktorým číslom z prvej desiatky nie je deliteľné číslo 2520? Využi na riešenie znaky deliteľnosti
 • Rozklad čísla na súčin
  prime Zapíšte číslo 98 ako súčin prvočíselných činiteľov (faktorov).
 • Delitele
  one Nájdite všetky delitele čísla 493. Koľko ich je?
 • Všetky 2
  prime Všetky spoločné delitele čísel 90 a 48
 • Nohy 4
  pigs Sliepky a prasata majú dokopy 46 nôh. Najmenej koľko môžu mať hláv?
 • Koľko 89
  numbers Koľko existuje 5 ciferných nepárnych čísel?
 • Sú párne
  numbers Súčet štyroch po sebe idúcich párnych čísel je 92. Určte tieto čísla.
 • S akou
  fractions S akou pravdepodobnosťou je náhodne vybrané trojciferné číslo delitelne piatimi alebo siedmimi?
 • Rozklad
  prime_factorization Urobte rozklad pomocou prvočísel čísla 155. Výsledok zapíšte ako prvočíselné delitele (všetky, aj násobné)
 • Kombinácie
  circles Koľko je rôznych kombinácií 2-ciferného čísla delitelného číslom 4 vzniknutého z číslic 3, 5 a 7?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .