Príklady a úlohy z matematiky

Príklady z matematiky Vám umožňujú precvičiť si vedomosti z matematiky na príkladoch z bežného života a aj typicky školské príklady. Zbierka príkladov vzniká vďaka naším zvedavým užívateľom, ktorí nám posielajú cca 10 príkladov denne. Vďaka ním sme sa stali najväčšou internetovou databázou riešených príkladov na Slovensku a Česku.

Príklady trénuju pochopenie, preklad do matematickej reči (napr. do rovnice), jej vyriešenie, kontrolu správnosti, zhodnotenie.
Vyberte si tému, ktorú chcete prepočítať a zdokonaliť sa.

457hranol
384valec
368kocka
252ihlan
196guľa

3220rovnica1052delenie

1938čas
1862objem
1649dĺžka
1129peniaze
871uhol
791plocha

246sínus

Z našej databázy slovných úloh a príkladov vyberáme:slovné úlohy - viacej »