Príklady a úlohy z matematiky

Príklady z matematiky Vám umožňujú precvičiť si vedomosti z matematiky na príkladoch z bežného života a aj typicky školské príklady. Zbierka príkladov vzniká vďaka naším zvedavým užívateľom, ktorí nám posielajú cca 10 príkladov denne. Vďaka ním sme sa stali najväčšou internetovou databázou riešených príkladov na Slovensku a Česku.

Príklady trénuju pochopenie, preklad do matematickej reči (napr. do rovnice), jej vyriešenie, kontrolu správnosti, zhodnotenie.
Vyberte si tému, ktorú chcete prepočítať a zdokonaliť sa.

469hranol
399valec
382kocka
256ihlan
198guľa

3407rovnica1099delenie

2092čas
1924objem
1743dĺžka
1180peniaze
935uhol
842plocha
100výkon

263sínus

Z našej databázy slovných úloh a príkladov vyberáme:slovné úlohy - viacej »