Príklady a úlohy z matematiky

Príklady z matematiky Vám umožňujú precvičiť si vedomosti z matematiky na príkladoch z bežného života a aj typicky školské príklady. Zbierka príkladov vzniká vďaka naším zvedavým užívateľom, ktorí nám posielajú cca 10 príkladov denne. Vďaka ním sme sa stali najväčšou internetovou databázou riešených príkladov na Slovensku a Česku.

Príklady trénuju pochopenie, preklad do matematickej reči (napr. do rovnice), jej vyriešenie, kontrolu správnosti, zhodnotenie.
Vyberte si tému, ktorú chcete prepočítať a zdokonaliť sa.

498hranol
428valec
414kocka
274ihlan
211guľa

3760rovnica1226delenie

2383čas
2103objem
1934dĺžka
1345peniaze
1023uhol
934plocha
136výkon

282sínus

Z našej databázy slovných úloh a príkladov vyberáme:slovné úlohy - viacej »