Komplexné čísla - príklady

Počet nájdených príkladov: 19

 • Komplexné odčítanie
  Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 • Komplexné
  Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 • Lietadlo - kurz
  Lietadlo letelo 50 km kurzom 63°20 'a potom 153°20' 140 km. Nájdite vzdialenosť medzi východiskovým a koncovým bodom.
 • Cplx odmocnina
  Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Komplexná odmocnina
  Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Podiel odmocnín
  Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 • Súčet tretích odmocnín
  Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 343.
 • Komplexné sčítanie
  Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 • Koreň rovnice
  Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Kupola
  Klenutý štadión má tvar guľového segmentu so polomerom základne 150 m. Klenba musí obsahovať objem 3500000 m³. Určite výšku stadiónu v strede (zaokrúhlujte na najbližšiu desatinu metra).
 • Komplexné
  Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?
 • Konjugované
  Nájdite dve imaginárne čísla, ktorých súčet je reálne číslo. Ako súvisia tieto dve imaginárne čísla? Aký je ich súčet?
 • Moivre 2
  Nájdite tretie odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • Moivrovka
  Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 • Log
  Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Tvar
  Určite goniometrický tvar komplexného čísla z = √ 50 +16 i.
 • Im>0?
  Je číslo 6i kladné?
 • Prevrátená hodnota
  Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0,8+0,6i:
 • ABS KC
  Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.