Im>0?

Je číslo 6i kladné?

Výsledok
Postup správneho riešenia:

Nie, komplexné (imaginárne) čísla nie sú usporiadané a preto nemá zmysel ich porovnávať.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Komplexné
  cplx Sú tieto čísla 2i, 4i, 1+2i, 8i, 3+2i, 4+7i, 8i, 8i+4, 5i, 6i, 3i komplexné?
 • Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4
 • Komplexné sčítanie
  moivre_cplx Čomu sa rovná súčet piatych odmocnín z čísla 243.
 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 • Mocniny - porovnanie
  diagram Koľkokrát väčšie je číslo 56 ako 46?
 • Kladné číslo
  137977724_4c6058fe95_m Kladné číslo z je o 10 % väčšie ako číslo y. O koľko % je y menšie ako z ? Výsledok uveďte zaokrúhlený na 1 desatinné miesto.
 • Komplexné odčítanie
  cplx_function Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 • Konjugované
  Complex_conjugate_picture.svg Nájdite dve imaginárne čísla, ktorých súčet je reálne číslo. Ako súvisia tieto dve imaginárne čísla? Aký je ich súčet?
 • Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Na číselnej osi
  abs1 Určte celé číslo, ktorého vzdialenosť na číselnej osi od čísla 1 je dvakrát menšia ako vzdialenosť od čísla 6.
 • Prevrátená hodnota
  complex_numbers Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0,8+0,6i:
 • Gon funkcie
  quadrants Rozhodnite, ktoré z čísel (hodnôt goniometrických funkcií) sú kladné a ktoré záporné (alebo nulové). Kladné označte +1 a záporné -1.
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Minimum
  derive Nájdite také kladné číslo, aby súčet tohto čísla a jeho prevrátenej hodnoty bol minimálny.
 • Máš čísla
  triangles Máš čísla 4, 6, 9, 13, 15. Aká je pravdepodobnosť, že pri náhodne vybraté trojici to budú dĺžky strán trojuholníka? ( Uvažuj len rôznostranné trojuholníky. )
 • Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .