Im>0?

Je číslo 6i kladné?

Výsledek
Postup správného řešení:

Ne, komplexní (imaginární) čísla nejsou uspořádány a proto nemá smysl je porovnávat.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Kladné číslo
  derive Najděte takové kladné číslo, aby součet tohoto čísla a jeho převrácené hodnoty byl minimální.
 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existují dvě různá komplexní čísla z taková, že z na třetí se rovná 1 a současně z není rovno 1. Vypočtěte součet těchto dvou čísel.
 • Kladné číslo z
  137977724_4c6058fe95_m Kladné číslo z je o 10% větší než číslo y. O kolik % je y menší než z? Výsledek uveďte zaokrouhlený na 1 desetinné místo.
 • Mocniny - srovnávaní
  diagram Kolikrát větší je číslo 56 jako 46?
 • Konjugované
  Complex_conjugate_picture.svg Najděte dvě imaginární čísla, jejichž součet je reálné číslo. Jak souvisí tyto dvě imaginární čísla? Jaký je jejich součet?
 • Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 • Převrácená hodnota
  complex_numbers Vypočítejte převrácenou hodnotu komplexního čísla z=1-2i:
 • Tvar
  complex_fnc Určete goniometricky tvar komplexního čísla z = √ 23 -10 i
 • Gon funkce
  quadrants Rozhodněte, které z čísel (hodnot goniometrických funkcí) jsou kladné a které záporné (nebo nulové). Kladné označte +1 a záporné -1.
 • Absolútni hodnota 2
  abs1 Určte celé číslo, jehož vzdálenost na číselné ose od čísla 1 je dvakrát menší než vzdálenost od čísla 6.
 • Log
  exp_log Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Rozdíl dvou čísel
  squares2 Rozdíl dvou čísel je 20. Jsou to celé kladné číslo větší než nula. První číslo umocněné na jednu polovinu se rovná druhému číslu. Určete obě čísla.
 • V hotelu
  hotel-montfort-tatry-2 V hotelu Holiday mají na každém patře stejný počet pokojů. Pokoje jsou číslovány přirozenými čísly postupně od prvního patra, žádné číslo není vynecháno a každý pokoj má jiné číslo. Do hotelu přicestovali tři turisté. První se ubytoval v pokoji číslo 50 n
 • Tří čísla 6
  numbers2 Součet tří po sobě následujících celých čísel se rovná trojnásobku prostředního čísla. Určete tato čísla.
 • ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 • Vyřeš
  eq2 Vyřeš kvadratickou rovnici: 2y2-8y+12=0
 • 600 tužek
  fixy 600 tužek máme rozdělit na tři kopy. V největší kope je o 10 tužek více než v nejmenší. Kolika způsoby se to dá udělat?