Komplexní čísla kalkulačkaTato kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnocení výrazů v množině komplexních čísel. Imaginární jednotka je označena jako i nebo j (zejména v elektrotechnice); splňuje rovnici i2 = -1 nebo j2 = -1. Kalkulačka má také konverzi komplexního čísla do goniometrického, exponenciálního tvaru nebo do polárních souřadnic. Zadejte výraz s komplexními čísly, jako například 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexní čísla ve verzorovom tvaru (polární souřadnice r,θ) zadávejte ve tvaru rLθ např. 5L65, což je totéž jako 5*cis(65°).
Příklad násobení dvou čísel ve verzorovom tvaru: 10L45 * 3L90.

Proč další kalkulátor komplexních čísel, když tu máme WolframAlpha? Protože Wolfram je pomalý nástroj a některé funkce jako postup (krok za krokem) jsou zpoplatněne prémiové služby.                  
Pro použití ve školství např. výpočtech střídavých proudů na střední odborné škole potřebujete rychlou a jasnou komplexní kalkulačku.


Příklady použití:

třetí odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexních čísel: pow(1+i,1/7)
fáze, úhel komplexního čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexní čísla: 5*cis(45°)
polární tvar komplexní čísla: 10L60
Komplexně sdružené číslo: conj(4+5i)
rovnice s komplexními čísly: (z+i/2 )/(1-i) = 4z+5i
soustava rovnic s imaginárními čísly: x-y = 4+6i; 3ix+7y=x+iy
Moivreova věta - rovnice: z^4=1
násobení tří komplexních čísel: (1+3i)(3+4i)(−5+3i)
nájdide součin čísla 3-4i a jemu konjugovaného čísla: (3-4i)*conj(3-4i)
operace s komplexními čísly: (3-i)^3

Zlomky v slovních úlohách:

 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existují dvě různá komplexní čísla z taková, že z na třetí se rovná 1 a současně z není rovno 1. Vypočtěte součet těchto dvou čísel.
 • Komplexnost
  cplx Jsou tato čísla 2i, 4i, 1 + 2i, 8i, 3 + 2i, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i komplexní?
 • Převrácená hodnota
  complex_numbers Vypočítejte převrácenou hodnotu komplexního čísla z=1-2i:
 • Im>0?
  ReIm Je číslo 6i kladné?
 • ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 • Log
  exp_log Vypočítej hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Tvar
  complex_fnc Určete goniometricky tvar komplexního čísla ?
 • Vyřeš
  eq2 Vyřeš kvadratickou rovnici: 2y2-8y+12=0
 • Kupola
  sphere_segment Klenutý stadion má tvar kulového segmentu s poloměrem základny 150 m. Klenba musí obsahovat objem 3500000 m³. Určitě výšku stadionu uprostřed (zaokrouhlujte na nejbližší desetinu metru).
 • Moivre 2
  moivre_complex Najděte třetí odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • Letadlo
  compass Letadlo letělo 50 km kurzem 63 ° 20 'a pak 153 ° 20' 140 km. Najděte vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem.


slovní úlohy - více »