Výsledek:

z = 5L65

Algebraický tvar:
z = 2.1130913+4.5315389i

Exponenciálny tvar:
z = 5 × ei 65°

Goniometrický tvar:
z = 5 × (cos 65° + i sin 65°)

Polární souřadnice - absolutní hodnota (modul) a úhel (argument nebo fáze):
r = |z| = 5
θ = arg z = 65° = 0.36111π = 13π/36

Kroky výpočtu

  1. cis φ = cos φ +i*sin φ = eiφ: cis(65°) = 0.4226183+0.9063078i
  2. Násobení: 5 * (0.4226183+0.9063078i) = 2.11309+4.53154i = 2.1130913+4.5315389i

Vypočítat další výraz:


Tato kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnocení výrazů v množině komplexních čísel. Imaginární jednotka je označena jako i nebo j (zejména v elektrotechnice); splňuje rovnici i2 = -1 nebo j2 = -1. Kalkulačka má také konverzi komplexního čísla do goniometrického, exponenciálního tvaru nebo do polárních souřadnic. Zadejte výraz s komplexními čísly, jako například 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexní čísla ve verzorovom tvaru (polární souřadnice r,θ) zadávejte ve tvaru rLθ např. 5L65, což je totéž jako 5*cis(65°).
Příklad násobení dvou čísel ve verzorovom tvaru: 10L45 * 3L90.

Proč další kalkulátor komplexních čísel, když tu máme WolframAlpha? Protože Wolfram je pomalý nástroj a některé funkce jako postup (krok za krokem) jsou zpoplatněne prémiové služby.                  
Pro použití ve školství např. výpočtech střídavých proudů na střední odborné škole potřebujete rychlou a jasnou komplexní kalkulačku.

Příklady použití:

třetí odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexních čísel: pow(1+i,1/7)
fáze, úhel komplexního čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexní čísla: 5*cis(45°)
polární tvar komplexní čísla: 10L60
Komplexně sdružené číslo: conj(4+5i)