Výsledek:

z = 5*(1 + i)(-2-5i)^2

Algebraický tvar:
z = -205-5i

Exponenciálny tvar:
z = 205.060967 × ei (-178°36'10″)

Goniometrický tvar:
z = 205.060967 × (cos (-178°36'10″) + i sin (-178°36'10″))

Polární souřadnice - absolutní hodnota (modul) a úhel (argument nebo fáze):
r = |z| = 205.06097
θ = arg z = -178.60282° = -178°36'10″ = -0.99224π

Kroky výpočtu

  1. Násobení: 5 * (1+i) = 5+5i
  2. Umocnění: (-2-5i) ^ 2 = (-2-5i) * (-2-5i) = 4+10i+10i-25 = -21+20i
  3. Násobení: (5+5i) * (-21+20i) = -105+100i-105i-100 = -205-5i
    jiný postup
    7.0710678 × ei 45° × 29 × ei 136°23'50″ = 7.07106781187 × 29 × ei (45°+136°23'50″) = 205.0609665 × ei (-178°36'10″) = -205-5i

Vypočítat další výraz:


Tato kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnocení výrazů v množině komplexních čísel. Imaginární jednotka je označena jako i nebo j (zejména v elektrotechnice); splňuje rovnici i2 = -1 nebo j2 = -1. Kalkulačka má také konverzi komplexního čísla do goniometrického, exponenciálního tvaru nebo do polárních souřadnic. Zadejte výraz s komplexními čísly, jako například 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexní čísla ve verzorovom tvaru (polární souřadnice r,θ) zadávejte ve tvaru rLθ např. 5L65, což je totéž jako 5*cis(65°).
Příklad násobení dvou čísel ve verzorovom tvaru: 10L45 * 3L90.

Proč další kalkulátor komplexních čísel, když tu máme WolframAlpha? Protože Wolfram je pomalý nástroj a některé funkce jako postup (krok za krokem) jsou zpoplatněne prémiové služby.                  
Pro použití ve školství např. výpočtech střídavých proudů na střední odborné škole potřebujete rychlou a jasnou komplexní kalkulačku.

Příklady použití:

třetí odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexních čísel: pow(1+i,1/7)
fáze, úhel komplexního čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexní čísla: 5*cis(45°)
polární tvar komplexní čísla: 10L60
Komplexně sdružené číslo: conj(4+5i)