Kalkulačka rovnice s komplexními čísly


   


Zadání obsahuje znak rovnítka (rovná se) a proto řeším dále jako rovnici (nebo soustavu rovnic nebo kvadratickou rovnici nebo kubickou rovnici).

Řešení:

Rovnice není lineární.

Výpočet:

2((z+i/2)/(1i))=2(4z+5i) 

Textové řešení:

(-7+i)z+-0.5-9.5i=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 48-14i
D complex ... Rovnice má dva komplexní kořeny

z1 = 0
z2 = 0

P = {0}