Výsledek:

z = 10L45 * 3L90

Algebraický tvar:
z = -21.2132034+21.2132034i

Exponenciálny tvar:
z = 30 × ei 135°

Goniometrický tvar:
z = 30 × (cos 135° + i sin 135°)

Polární souřadnice - absolutní hodnota (modul) a úhel (argument nebo fáze):
r = |z| = 30
θ = arg z = 135° = 0.75π = 3π/4

Kroky výpočtu

  1. cis φ = cos φ +i*sin φ = eiφ: cis(45°) = 0.7071068+0.7071068i
  2. Násobení: 10 * (0.7071068+0.7071068i) = 7.07107+7.07107i = 7.0710678+7.0710678i
  3. Násobení: (7.0710678+7.0710678i) * 3 = 21.2132034+21.2132034i
  4. cis φ = cos φ +i*sin φ = eiφ: cis(90°) = i
  5. Násobení: (21.2132034+21.2132034i) * i = 21.213203i-21.213203 = -21.2132034+21.2132034i
    jiný postup
    30 × ei 45° × ei 90° = 30 × ei (45°+90°) = 30 × ei 135° = -21.2132034+21.2132034i

Vypočítat další výraz:


Tato kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnocení výrazů v množině komplexních čísel. Imaginární jednotka je označena jako i nebo j (zejména v elektrotechnice); splňuje rovnici i2 = -1 nebo j2 = -1. Kalkulačka má také konverzi komplexního čísla do goniometrického, exponenciálního tvaru nebo do polárních souřadnic. Zadejte výraz s komplexními čísly, jako například 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexní čísla ve verzorovom tvaru (polární souřadnice r,θ) zadávejte ve tvaru rLθ např. 5L65, což je totéž jako 5*cis(65°).
Příklad násobení dvou čísel ve verzorovom tvaru: 10L45 * 3L90.

Proč další kalkulátor komplexních čísel, když tu máme WolframAlpha? Protože Wolfram je pomalý nástroj a některé funkce jako postup (krok za krokem) jsou zpoplatněne prémiové služby.                  
Pro použití ve školství např. výpočtech střídavých proudů na střední odborné škole potřebujete rychlou a jasnou komplexní kalkulačku.

Příklady použití:

třetí odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexních čísel: pow(1+i,1/7)
fáze, úhel komplexního čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexní čísla: 5*cis(45°)
polární tvar komplexní čísla: 10L60
Komplexně sdružené číslo: conj(4+5i)