Nejmenší společný jmenovatel kalkulačka


Co je NSJ (LCD)?

Nejmenší společný jmenovatel, nebo společný jmenovatel (zkráceně NSJ/anglicky LCD) je nejmenší společný násobek jmenovatelů zlomků. Je nejmenší kladné celé číslo, které je násobkem každého jmenovatele. Zlomky pište s lomítkem například 3/4 .

Příklad: výpočet NSM tří zlomků 1/2 2/3 5/4 vložte 1/2 2/3 5/4.

Jak vypočítat společný jmenovatel

Stejný zlomek se dá vyjádřit mnoha různými zápisy. Pokud je poměr mezi čitetelem a jmenovatelem stejný, zlomky reprezentují stejné racionálni číslo.

             Nejmenší společný jmenovatel množiny zlomků je nejmenší číslo, které je násobkem všech jmenovatelů. Je jich nejmenším společným násobkem.
             Metoda výpočtu nejmenšího společného jmenovatele je stejná jako výpočet nejmenšího společného násobku jmenovatelů zlomků.
             Jednoduchá metoda pro výpočet společného jmenovatele (ale ne zaručeně nejmenšího) je vynásobení spolu všech jmenovatelů.

Příklady na NSJslovní úlohy - více »