Kombinatorická kalkulačka

Kalkulačka vypočítá kolika různými způsoby se dá vybrat k prvků z množiny n prvků. S/bez uvažování poradí, s/bez opakování. Vypočítá počet variací, permutací, kombinací, variací s opakováním a kombinací s opakováním.

(n)
(k)

Výpočet:

C_k(n) = {n choose k} = fraction{ n! }{ k! (n-k)!} ; ; C_{{ 4}}(10) = {{ 10} choose 4} = fraction{ 10! }{ 4!(10-4)!} = fraction{ 10 * 9 * 8 * 7 } { 4 * 3 * 2 * 1 } = 210 ; ;

Počet kombinací: 210