Kombinatorická kalkulačka

Kalkulačka vypočíta koľkými rôznymi spôsobmi sa dajú vybrať k prvkov z množiny n prvkov. S/bez uvažovania poradia, s/bez opakovania. Vypočíta počet variácií, permutácií, kombinácií, variácií s opakovaním a kombinácií s opakovaním:

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(nk)=n!k!(nk)!  n=10 k=4  C4(10)=(104)=10!4!(104)!=109874321=210C_k(n) = \dbinom{ n}{ k} = \dfrac{ n! }{ k! (n-k)!} \ \\ \ \\ n = 10 \ \\ k = 4 \ \\ \ \\ C_{{ 4}}(10) = \dbinom{ 10}{ 4} = \dfrac{ 10! }{ 4!(10-4)!} = \dfrac{ 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 } { 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 } = 210

Počet kombinácií: 210