Počty, počítanie - príklady

Ahoj. Na tejto stránke si môžete precvičiť vedomosti z aritmetiky na generovaných príkladoch z rôznych oblastí - od sčítania, násobenia po percentá. Príklady sú číselné (numerické) a teda neobsahujú slová a vety, v podstate sa jedná o trénovanie vyhodnocovania matematických výrazov napr. 1+3. Zodpovedajúca slovná úloha by znela: Babka má 1 kozu a tri sliepky. Koľko zvierat má na dvore?