Zaokrúhľovanie na jednotky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na jednotky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
8600.73
8.49
10.32
989.94
78.73
3.48
2.78
7.12
862.37
50.01