Zaokrúhľovanie na jednotky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na jednotky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
7.3
904.92
13.47
68.81
6.29
64.59
0.28
7286.95
0.9
0.65