Zaokrúhľovanie na jednotky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na jednotky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
0.32
307.92
0.23
7234.05
269.04
398.17
0.65
835.85
310.91
3.47