Goniometria a trigonometria - príklady

Počet nájdených príkladov: 501

 • Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: sin(x)= sin(x +3 π)
 • Trigonometria
  trigonometry Ak viete že cos(γ) = sin (806°), aký je uhol γ?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 16.
 • Písomka
  unitCircle Ak je tg α = 1, vypočítajte sin α, cos α, cotg α .
 • Rovnobežka
  parallels Vypočítaj dĺžku rovnobežky 48 stupňov a 10 minút.
 • Strana c
  trig-cos-law V △ABC a =2, b=4 a ∠ C = 100°. Vypočítajte dĺžku strany c.
 • Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla ?.
 • Trojčlenka
  trojkolka 28 je 100% 13 je x%
 • Zopár percent
  percent Ak je 14 percent 56, koľko je základ?
 • Dvojice
  ratios2 Usporiadané dvojice (páry) (6,24) a (1, s) predstavujú lineárny vzťah. Nájdite hodnotu s.
 • Olej do motora
  olej 30 litrov oleja stojí 28,80 Eur. Koľko stojí liter?
 • Kosínus
  cosine Bod [8, 6] leží na koncovej strane uhla θ. cos θ = ?
 • Rovná 4
  12perctent Rovná cesta má stúpanie 19%. Aký veľký je uhol stúpania?
 • Najväčší
  triangles Vypočítajte najväčší uhol trojuholníku o stranách 197, 208, 299.
 • Dve tehly
  bricks Jedna tehla váži 1kg a pol tehly, koľko váži dve tehly?
 • Vpísana a opísana
  penta-prism Vypočítajte polomery kružnice vpísanej a opísanej pravidelnému päťuholníka, ktorého strana meria 3 cm.
 • Letec
  aircraft-02 Ako vysoko musí letieť letec, ak má vidieť 0,001 zemského povrchu?
 • Zubná pasta
  zubna-pasta Plná tuba zubnej pasty vystačí jednému členovi rodiny 6 týždňov. Ako dlho vydrží 3 členom rodiny ?
 • Rovnoramenný
  math_fun Aké veľké sú uhly rovnoramenného trojuholníka ABC, ak jeho základňa je dlhá a=5 m a rameno b=4 m.
 • Riešte
  springblooms_craft Riešte trojčlenka túto priamu úmeru: 0,25h. .. . . .. .. . . .. .. .. 3 ks 6,5h. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. x ks

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.