Goniometria a trigonometria - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 453

 • Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 • Trigonometria
  trigonometry Ak viete že cos(γ) = sin (806°), aký je uhol γ?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 38.
 • Písomka
  unitCircle Ak je tg α = 1, vypočítajte sin α, cos α, cotg α .
 • Zopár percent
  percent_1 Ak je 14 percent 56, koľko je základ?
 • Rovnobežka
  parallels Vypočítaj dĺžku rovnobežky 48 stupňov a 10 minút.
 • Trojčlenka
  trojkolka 28 je 100% 13 je x%
 • Kosínus
  cosine Bod [8, 6] leží na koncovej strane uhla θ. cos θ = ?
 • Olej do motora
  olej 30 litrov oleja stojí 28,80 Eur. Koľko stojí liter?
 • Strana c
  trig-cos-law V △ABC a =2, b=4 a ∠ C = 100°. Vypočítajte dĺžku strany c.
 • Rovná 4
  12perctent_1 Rovná cesta má stúpanie 19%. Aký veľký je uhol stúpania?
 • Dvojice
  ratios2 Usporiadané dvojice (páry) (6,24) a (1, s) predstavujú lineárny vzťah. Nájdite hodnotu s.
 • Rovnoramenný
  math_fun_1 Aké veľké sú uhly rovnoramenného trojuholníka ABC, ak jeho základňa je dlhá a=5 m a rameno b=4 m.
 • Výška v PT
  angle_incline Jedna strana pravoúhleho trojuholníka je dlhá 36 so sklonom 15°. Aká je výška na konci tejto strany?
 • Tvar
  complex_fnc Určite goniometrický tvar komplexného čísla ?.
 • Rovnobežka
  parallels Polomer Zeme je 6371 km dlhý. Vypočítajte dĺžku rovnobežky, ktorá má zemepisnú šírku 40°.
 • Z nádrže
  tanks_6 Keď je z nádrže vyčerpaných 150 litrov, je na 3/8 plná. Koľko litrov je kapacita nádrže?
 • Základ - percentá
  trojuholnik_9 6% zo základu je 21. Koľko je 28% z tohto základu?
 • Uhol priamok
  lines Vypočítajte uhol dvoch priamok y=x-21 a y=-2x+14
 • Letec
  aircraft-02_12 Ako vysoko musí letieť letec, ak má vidieť 0,001 zemského povrchu?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.