RS trojuholník

Vypočítajte polomery kružnice vpísanej a opísanej rovnostrannému trojuholníku so stranou a=77 cm.

Správna odpoveď:

r1 =  22,2 cm
r2 =  44,5 cm

Postup správneho riešenia:

 tan30=277r1 r1=277tan30=22,2 cm
 cos30=r2277 r2=277/cos30=44,5 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: