PT a kružnice

Riešte pravouhlý trojuholník, ak sú dané polomery vpísanej r=9 a opísanej kružnice R=23.

Správny výsledok:

a =  37,83
b =  26,17
c =  46

Riešenie:

R=c2 c=2R=46  r=a+bc2 a+b=64 a2+b2=2116  2a2128a+1980=0  p=2;q=128;r=1980 D=q24pr=1282421980=544 D>0  a1,2=q±D2p=128±5444=128±4344 a1,2=32±5.83095189485 a1=37.8309518948 a2=26.1690481052   Sucinovy tvar rovnice:  2(a37.8309518948)(a26.1690481052)=0 R = \dfrac{c}{2} \ \\ c = 2 R = 46 \ \\ \ \\ r = \dfrac{ a+b-c}{2} \ \\ a + b = 64 \ \\ a^2 + b^2 = 2116 \ \\ \ \\ 2a^2 -128a +1980 =0 \ \\ \ \\ p=2; q=-128; r=1980 \ \\ D = q^2 - 4pr = 128^2 - 4\cdot 2 \cdot 1980 = 544 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ a_{1,2} = \dfrac{ -q \pm \sqrt{ D } }{ 2p } = \dfrac{ 128 \pm \sqrt{ 544 } }{ 4 } = \dfrac{ 128 \pm 4 \sqrt{ 34 } }{ 4 } \ \\ a_{1,2} = 32 \pm 5.83095189485 \ \\ a_{1} = 37.8309518948 \ \\ a_{2} = 26.1690481052 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 2 (a -37.8309518948) (a -26.1690481052) = 0 \ \\
b=((128)(23.3238075794))/(2 (2))=26.17b=(-(-128) - (23.3238075794))/ (2 \cdot \ (2))=26.17
c=2 23=46Budeme veľmi radi, ak náhodou nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramennom trojuholníku ABC je |AC|=|BC| = 13. |AB| = 10. Vypočítajte polomer vpísanej (r) a opísanej (R) kružnice.
 • Ku kružnici
  tales2 Ku kružnici s polomerom 76 mm sú z bodu C vedené dve dotyčnice. Vzdialenosť obidvoch dotykových bodov je 14 mm. Vypočítajte vzdialenosť bodu C od stredu kružnice.
 • Dve rovnobežné
  chords_equall Dve rovnobežné tetivy kružnice majú rovnakú dĺžku 6 cm a sú od seba vzdialené 8 cm. Vypočítaj polomer kružnice.
 • Kružnicový oblúk v2
  chord_TS_1 Polomer kružnice k meria 87 cm. Tetiva GH = 22 cm. Aká dlhá je úsečka TS?
 • Nájsť 2
  touch_circle Nájdite rovnice kružníc, ktoré prechádzajú bodmi A(-2;4) a B(0;2) a dotýkajú sa osi x.
 • Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 41 a súčet odvesien je 49. Určte veľkosť odvesien.
 • Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 27 a výška v = 17. Určite obvod trojuholníka.
 • Vypočítaj 50
  345 Vypočítaj zvyšné strany pravouhlého trojuholníka ak poznáš b= 4cm a vc = 2,4cm.
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 • Trojuholník ABC
  lalala V trojuholníku ABC so stranou BC dĺžky 2 cm je bod K stredom strany AB. Body L a M rozdeľujú stranu AC na tri zhodné úsečky. Trojuholník KLM je rovnoramenný s pravým uhlom pri vrchole K. Určte dĺžky strán AB, AC trojuholníka ABC.
 • Dôkaz - MO - C – I – 3
  RightTriangleMidpoint_2 Päta výšky z vrcholu C v trojuholníku ABC delí stranu AB v pomere 1:2. Dokážte, že pri zvyčajnom označení dĺžok strán trojuholníka ABC platí nerovnosť ?.
 • PT 17
  rt Pravouhlý trojuholník má preponu 17 cm. Ak zmenšíme obe odvesny o 3 cm, zmenší sa prepona o 4 cm. Urči dĺžky odvesien.
 • RR trojuholník
  triangle2_3 Rameno rovnoramenného trojuholník je 5 dm, jeho výška k základni je o 20 cm dlhšia ako základňa. Vypočítajte dĺžku základne z.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.