PT a kružnice

Riešte pravouhlý trojuholník, ak sú dané polomery vpísanej r=9 a opísanej kružnice R=23.

Výsledok

a =  37.83
b =  26.17
c =  46

Riešenie:

R=c2 c=2R=46  r=a+bc2 a+b=64 a2+b2=2116  2a2128a+1980=0  p=2;q=128;r=1980 D=q24pr=1282421980=544 D>0  a1,2=q±D2p=128±5444=128±4344 a1,2=32±5.8309518948453 a1=37.830951894845 a2=26.169048105155   Sucinovy tvar rovnice:  2(a37.830951894845)(a26.169048105155)=0R = \dfrac{c}{2} \ \\ c = 2 R = 46 \ \\ \ \\ r = \dfrac{ a+b-c}{2} \ \\ a + b = 64 \ \\ a^2 + b^2 = 2116 \ \\ \ \\ 2a^2 -128a +1980 =0 \ \\ \ \\ p=2; q=-128; r=1980 \ \\ D = q^2 - 4pr = 128^2 - 4\cdot 2 \cdot 1980 = 544 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ a_{1,2} = \dfrac{ -q \pm \sqrt{ D } }{ 2p } = \dfrac{ 128 \pm \sqrt{ 544 } }{ 4 } = \dfrac{ 128 \pm 4 \sqrt{ 34 } }{ 4 } \ \\ a_{1,2} = 32 \pm 5.8309518948453 \ \\ a_{1} = 37.830951894845 \ \\ a_{2} = 26.169048105155 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ 2 (a -37.830951894845) (a -26.169048105155) = 0
b=((128)(23.323807579381))/(2 (2))=26.17b=(-(-128) - (23.323807579381))/ (2 \cdot \ (2)) = 26.17
c=2 23=46c=2 \cdot \ 23 = 46Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kružnicový oblúk v2
  chord_TS_1 Polomer kružnice k meria 87 cm. Tetiva GH = 22 cm. Aká dlhá je úsečka TS?
 2. Medzikružie 6
  medzikruzie2 Na obrázku sú 2 sústredné kružnice. Tetiva väčšej kružnice s dĺžkou 10 cm je dotyčnicou menšej kružnice. Aký obsah má medzikružie?
 3. Tetiva
  tetiva Určite polomer kružnice v ktorej tetiva vzdialená 6 cm od stredu kružnice je o 12 cm dlhšia ako polomer kružnice.
 4. Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 41 a súčet odvesien je 49. Určte veľkosť odvesien.
 5. Euklid2
  euclid V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je daná odvesna a = 27 a výška v = 17. Určite obvod trojuholníka.
 6. ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 7. Priekopa
  prikop Priekopa prierezu rovnoramenného lichobežníka o základniach 2m na 6m je hlboká 1,5m. Ako dlhý je svah priekopy?
 8. PT 17
  rt Pravouhlý trojuholník má preponu 17 cm. Ak zmenšíme obe odvesny o 3 cm, zmenší sa prepona o 4 cm. Urči dĺžky odvesien.
 9. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 10. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 11. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 12. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 13. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 14. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 15. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 16. Vektor PQ
  vectors_2 Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 17. Kombinácie
  trezor_1 Z koľkých prvkov je možné utvoriť šesťkrát viac kombinácií štvrtej triedy než kombinácií druhej triedy?