Pravidelný n-uholník

Ktorý pravidelný n-uholník má polomer opísanej kružnice r = 10 cm, a polomer vpísanej kružnice p = 9,962 cm?

Správna odpoveď:

n =  36

Postup správneho riešenia:

R=10 cm r=9,962 cm q=r/R=9,962/10=0,9962 r35=1/tg(π/35)=1/tg(3,1416/35)11,1109 R35=1/sin(π/35)=1/sin(3,1416/35)11,1558 q35=r35/R35=11,1109/11,15580,996 r36=1/tg(π/36)=1/tg(3,1416/36)11,4301 R36=1/sin(π/36)=1/sin(3,1416/36)11,4737 q36=r36/R36=11,4301/11,47370,9962 r37=1/tg(π/37)=1/tg(3,1416/37)11,7491 R37=1/sin(π/37)=1/sin(3,1416/37)11,7916 q37=r37/R37=11,7491/11,79160,9964 q36=q=0,9962 n=36Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: