Dekanon

Vypočítajte obvod a obsah pravidelného 10 uholníka ak polomer opísanej kružnice r = 20 cm.

Správna odpoveď:

S =  1175,5705 cm2
o =  123,6068 cm

Postup správneho riešenia:

R=20 cm n=10  A=360/n=360/10=36   sinA/2=Ra/2  a=2 R sin(A/2)=2 20 sin(36/2)12,3607 cm  r=R2(a/2)2=202(12,3607/2)219,0211 cm  S1=2r a=219,0211 12,3607117,5571 cm2 S=n S1=10 117,5571=1175,5705 cm2
o=n a=10 12,3607=123,6068 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: