10-uholník

Vypočítajte obsah a obvod pravidelného desaťuholníka, ak je daný jeho polomer opísanej kružnice R = 1m

Správna odpoveď:

S =  2,9389 m2
o =  6,1803 m

Postup správneho riešenia:

R=1 m n=10  A=360/n=360/10=36   sinA/2=Ra/2  a=2 R sin(A/2)=2 1 sin(36/2)0,618 m  r=R2(a/2)2=12(0,618/2)20,9511 m  S1=2r a=20,9511 0,6180,2939 m2 S=n S1=10 0,2939=2,9389 m2
o=n a=10 0,618=6,1803 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: