Vyjadrenie neznámej zo vzorca - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 1394

 • Zo vzorca
  cuboid Zo vzorca povrchu kvádra- S=2. (ab+ac+bc) vyjadri neznámu c. c=?
 • Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 • Z výrazu
  zlomky Z výrazu 2n+m=52 vyjadri neznámu n
 • Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 • Výpočítaj 37
  seq_sum Výpočítaj súčet všetkých 4-ciferných nepárnych prirodzených čísel.
 • Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 • Diferencia
  diff Určte diferenciu AP, ak a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Číslo Z
  percents2_5 Určte číslo, ktoré je o 61% menšie ako 102.
 • Iks
  exp_1 Určte hodnotu x, ak x ^ 0,5=6
 • Rozklad
  parabola_4 Číslo 28 rozložte na dva sčítance tak, aby ich súčin bol maximálny.
 • AP - ľahký príklad
  seq2_1 Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.
 • Exponenciála
  exp_2 Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 • Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 • Zet
  exp_5 Určte z, ak 12^z=1/144
 • Vypočítajte
  equilateral_triangle2 Vypočítajte dĺžku strany rovnostranného trojuholníka, ktorého obsah je 50cm štvorcových.
 • AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 • Čokoláda
  cokolada_3 Koľko stojí celá čokoláda, ak 2/3 stoja 24 centov?
 • Rovnica s faktoriálom
  exp_4 Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 • Kvocientík 3
  numbers3_2 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .