Odmocnina + vyjadrenie neznámej zo vzorca - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 163

 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2
 • Iks
  exp_1 Určte hodnotu x, ak x ^ 0,5=6
 • Hrana kocky
  cubes Koľko meria hrana kocky s objemom 54,9 cm3?
 • Uhlopriečka STV
  squares2_7 Vypočítajte uhlopriečku štvorca, ktorého obsah sa rovná 625 centimetrov štvorcových.
 • Hrana kocky
  cubes_9 Určte hranu kocky, ak jej povrch sa rovná 37,5 centimetrov štvorcových.
 • Parametre kruhu
  circle_axes_1 Nájdite parametre kruhu v rovine - súradnice stredu a polomer: ?
 • Rozmery 9
  square_1 Aké rozmery má štvorec ktorého obsah je 49dm štvorcových?
 • Tetrahedron
  Tetrahedron Mám zadanú len výšku pravidelného trojbostenného ihlana h = 10 cm. Ako vypočítam dĺžku strany?
 • Obsah 25
  squarepyramid Obsah pôdorysu je 5400m2 aký bude obvod štvorcového pôdorysu?
 • Z obsahu polomer
  circle_axes Určite polomer kruhu, ktorého obsah je S = 200 cm².
 • Decibel
  tv_1 O koľko percent vzrastie intenzita zvuku, ak hladina intenzity zvuku vzrastie o 1 dB?
 • Kocečka
  kocky_2 Vypočítajte povrch kocky, ak je jej objem rovný 729 metrov kubických.
 • Valec
  cylinder Povrch valca je 970 dm2, výška sa rovná polomeru podstavy. Vypočítajte ju.
 • Povrch kocky
  cubes2 Povrch kocky je 0,54m2. Vypočitajte dĺžku hrany kocky.
 • Povrch 22
  sphere_Nickel Povrch gule je 535 m² . Aký je jej objem?
 • Povrch 15
  sphere_Nickel_1 Povrch gule je 1256 cm2. Vypočítajte polomer gule.
 • Uhlopriečka
  rectangle_1 Vypočítajte uhlopriečku obdĺžnika, ktorého obsah sa rovná 54 centimetrov štvorcových, a obvod sa rovná 30 centimetrov.
 • Percentuálny prírastok
  exp_growth2 Aký je ročný percentuálny prírastok v meste keď sa za 20 rokov zvýšil počet obyvateľov na trojnásobok?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Odmocnina - príklady. Vyjadrenie neznámej zo vzorca - príklady.