Odmocnina - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 379

 • Druhá
  numbers_49 Druhá odmocnina z 25 krát druhá odmocnina z 81 je aké číslo?
 • Odmocnina
  sq_root Použite vetu o odmocňovaní odmocniny: ?
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex_1 Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • 6th odmocnina
  sqrt_7 Čomu sa rovná dvojnásobok šiestej odmocniny z čísla 729.
 • Tretia odmocnina
  30gon_1 Nájdite tretiu odmocninu z 18
 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Cifry A, B, C
  numbers_8 Pro rôzne cifry A, B, C platí: druhá odmocnina zo BC sa rovná A a súčet B + C sa rovná A. Urči A+ 2B + 3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie ako súčin.
 • Odmocniny
  sqrt_8 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 81.
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • Zase odmocniny
  sqrt_1 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex_2 Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Číselná otázka
  ir_number Je možné aby iracionálne číslo bolo záporné?
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?
 • Vyhodnotenie výrazu
  sqrt_5 Akú hodnotu nadobúda tento výraz: (0,640,5):4
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?
 • Ypsilon
  squares2_4 Určte y: 32^y=2

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .