Odmocnina - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 356

 • Druhá odmocnina
  numbers_49 Druhá odmocnina z 25 krát druhá odmocnina z 81 je jaké číslo?
 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 • Třetí odmocnina
  30gon_1 Najděte třetí odmocninu z 18
 • Cifry A,B,C
  numbers_8 Pro různé cifry A,B,C platí: druhá odmocnina ze BC se rovná A a součet B+C se rovná A. Urči A+2B+3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie jako súčin.
 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 • Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 • Výška RT
  unilateral_triangle Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou b = 43?
 • Numerická otázka
  ir_number Je možné aby iracionální číslo bylo záporné?
 • Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 • Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 324?
 • Činitele
  factors Může výraz ? být rozložený do součinu racionálních kořenových činitelů?
 • Čtverec 10
  ppyth5 Vypočítej stranu čtverce s uhlopříčkou 10cm.
 • Odmocniny
  square_roor Vypočítejte odmocniny z těchto čísel:
 • Směrodatna odchýlka
  standard-dev Vypočtěte směrodatnou odchylku pro statistický soubor dat: 63,65,68,69,69,72,75,76,77,79,79,80,82,83,84,88,90
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením nové proměnné řešte bikvadratickú rovnici: ?
 • Kružnice
  talesova Na kružnici k průměru |MN|=61 leží bod J. Úsečka |MJ| = 22. Vypočítejte délku úsečky JN.
 • Broky
  broky 1500 olověných broků o průměru 3 mm se slije v jednu kouli. Jaký bude její průměr?
 • Vypočítej 82
  cube-root Vypočítej velikost hrany krychle o objemu 48l?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.