success girl on math lesson

Matematika

Hrozí zlá známka z matematiky na vysvedčení?
Chceš sa viac s ňou skamarátiť a premeniť nudný predmet na zábavné objavovanie?
Chceš zažiť pocit radosti z pochopenia a vypočítania príkladu?
Chceš sa cibriť a trénovať v premýšľaní, hľadaní riešení?

Matematiku pokladáme za nositeľku zdravého rozumu, bez ktorého je ťažké v ďaľšej kariére dosiahnúť úspechy. Či ako manažér, programátor, sudca, murár či elektrikár budeš každý deň robiť rozhodnutia, ktorých kvalita bude závislá od Tvojej múdrosti, zrelosti, koncentrácie. Čím múdrejšie a kvalitnejšie rozhodnutia v živote budete robiť, tým väčší možný úspech v osobnom aj pracovnom živote. V tom Ti pomôže aj náš portál o príkladoch z matematiky s ich riešeniami. Ak hľadáš materiály k matematike, pripravuješ sa na prijímačky, maturitu, monitor, celoštátné testovanie vedomostí si tu taktiež správne. Okrem príkladov ponúkame aj online matematické kalkulačky.

Novinky:
október 2020 - pomáhame žiakom aj učiteľom s materiálmi s príkladmi z matematiky, fyziky aj elektro - materiály k dištančnej forme výučby kvôli prebiehajúcej COVID-19 pandémií.
marec-apríl 2020 - beznádejne sme boli zahltení príkladmi (prvý lockdown kvôli COVID-19) od našich užíveteľov a podarilo sa nám ich všetky vyriešiť až cez letné prázdniny.

 • Do vody
  pole Do vody je zapichnutý kôl. 40 cm je v zemi, 2/3 dĺžky je vo vode, 1/5 dĺžky je nad vodou. Aký dlhý je kôl, koľko cm je vo vode a koľko nad vodou?
 • Vypočítajte
  resistor Vypočítajte napätie v uzavretom obvode. Vypočítať výkony odporov. R1 = 30 ohmov, R2 = 10 ohmov. I = 0,1A. U =?. Odpory sú spojený sériovo, za sebou.
 • Hubár
  hriby Hubár mal v košíku 110 húb. Hríbikov mal o 36 kusov menej ako kozákov. Koľko priniesol hríbov, ak mal v košíku iba kozákov a hríby?
 • V škatuli 2
  bulbs V škatuli sú tri žiarovky s príkonom 40W a dva kusy žiaroviek s príkonom 60W. Aká je pravdepodobnosť udalosti, že náhodne vybraté dve žiarovky budú obidve 40W?
 • Orechy 6
  oriesky V dvoch vreciach je 159 orechov, v prvom je o 15 viac ako v druhom koľko orechov je vo vreciach?
 • Diktát
  piskvorky Prvého apríla siedmaci súťažili o najhoršie napísaný diktát. Zvíťazil Jožo Poleno, ktorý v tretine slov diktátu vynechal písmeno, v štvrtine urobil hrúbku, v šestine zabudol na mäkčeň a zvyšných dvanásť slov napriek všetkej snahe napísal bez chyby. Koľko
 • Spolu 9
  painter_3 Teta Janka by vymaľovala svoj byt za 10 hodín, jej mama za 15 hodín. Za koľko ho vymaľujú spolu?


slovné úlohy - viacej »