success girl on math lesson

Matematika

Hrozí zlá známka z matematiky na vysvedčení?
Chceš sa viac s ňou skamarátiť a premeniť nudný predmet na zábavné objavovanie?
Chceš zažiť pocit radosti z pochopenia a vypočítania príkladu?
Chceš sa cibriť a trénovať v premýšľaní, hľadaní riešení?

Matematiku pokladáme za nositeľku zdravého rozumu, bez ktorého je ťažké v ďaľšej kariére dosiahnúť úspechy. Či ako manažér, programátor, sudca, murár či elektrikár budeš každý deň robiť rozhodnutia, ktorých kvalita bude závislá od Tvojej múdrosti, zrelosti, koncentrácie. Čím múdrejšie a kvalitnejšie rozhodnutia v živote budete robiť, tým väčší možný úspech v osobnom aj pracovnom živote. V tom Ti pomôže aj náš portál o príkladoch z matematiky s ich riešeniami. Ak hľadáš materiály k matematike, pripravuješ sa na prijímačky, maturitu, monitor, celoštátné testovanie vedomostí si tu taktiež správne. Okrem príkladov ponúkame aj online matematické kalkulačky.

Novinky:
október 2020 - pomáhame žiakom aj učiteľom s materiálmi s príkladmi z matematiky, fyziky aj elektro - materiály k dištančnej forme výučby kvôli prebiehajúcej COVID-19 pandémií.
marec-apríl 2020 - beznádejne sme boli zahltení príkladmi (prvý lockdown kvôli COVID-19) od našich užíveteľov a podarilo sa nám ich všetky vyriešiť až cez letné prázdniny.
Q1 2021 - sme unavení z rok trvajúceho lockdownu a zatvorených škôl. Online dištančnej výuky bolo dosť, určite ste sa menej naučili ako v škole, keď interagujete s učiteľom a spolužiakmi.

 • Turista 25
  tourists Turista prejde 5 km dlhý úsek za 3 h. Časť cesty ide rýchlosťou 0,8 m/s a druhú časť rýchlosťou 0,4 m/s. Vypočítajte dĺžku prvej a druhej časti cesty.
 • Vlastník bytu
  byty Kolik přispívá vlastník bytu, když příspěvek odpovídá jeho příspěvku na společných částech a podíl je 99,5/5674,8 ze sumy 10000 Kc?
 • Pomer
  ratios Mária správne vyriešila šesť problémov z desiatich z matematiky. Aký je pomer počtu správnych odpovedí k počtu nesprávnych odpovedí? Ukážte riešenie.
 • V parku 3
  fontana V parku s výmerou 1413 m2 je kruhová fontána s priemerom 6 m. Koľko percent parku zaberá fontána?
 • Peter 14
  mapa Peter má krok 0,5m a prešiel sto krokov. Koľko by bola táto vzdialenosť na mape mierky 1 : 1000?
 • Bod S
  square Bod S je stredom štvorca ABCD. Trojuholník ABS má obsah 9 cm2. Aký obvod v cm má štvorec?
 • Koľko 109
  plot Koľko stĺpov potrebujeme na plot dĺžky 180 m, ak sa stĺpy ukladajú každých 15 m a plot musí stĺpom začínať aj končiť.


slovné úlohy - viacej »