Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
4+4 =
2+2 =
5+10 =
9+9 =
4+5 =
10+7 =
8+5 =
2+5 =
5+11 =
7+10 =