Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
9+6 =
8+3 =
8+10 =
8+12 =
6+9 =
4+4 =
2+3 =
9+10 =
3+4 =
3+3 =