Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
5+4 =
8+12 =
7+7 =
5+7 =
6+10 =
1+5 =
3+1 =
6+4 =
4+5 =
1+3 =