Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
8+11 =
6+6 =
9+6 =
9+7 =
2+2 =
4+3 =
2+4 =
4+2 =
14+5 =
6+10 =