Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
3+1 =
5+6 =
3+2 =
2+4 =
2+1 =
2+3 =
9+10 =
11+9 =
10+7 =
7+10 =