Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
12+8 =
4+13 =
5+6 =
8+11 =
8+7 =
8+3 =
8+8 =
7+7 =
1+4 =
9+7 =