Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
2+4 =
5+9 =
5+3 =
3+1 =
2+1 =
11+6 =
10+6 =
9+8 =
5+4 =
2+2 =