Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
5+3 =
1+4 =
8+8 =
8+3 =
8+9 =
3+2 =
10+8 =
6+13 =
4+3 =
9+9 =