Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
2+1 =
3+3 =
7+5 =
8+8 =
5+5 =
7+4 =
6+6 =
6+4 =
8+3 =
7+6 =