Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
1+7 =
6+6 =
2+4 =
9+11 =
4+3 =
2+1 =
6+1 =
7+2 =
8+9 =
1+2 =