Planimetria - príklady

Inými slovami - merba, meranie, výpočty dĺžok, uhlov, obsahov útvarov v rovine. Obvod a obsah rovinných útvarov.

Počet nájdených príkladov: 2745

 • Z geometrie
  Valec_ihlan_kuzel_a_ich_siete_ZS Ktoré z tvrdení nie je správne: ...
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 16.
 • Trojuholník
  trangle_nice Vypočítajte výšky v trojuholníku ABC, ak a=29, b=68 a c=76.
 • Deväťuholník
  9gon Súčet veľkosti vnútorných uhlov deväťuholníka je:
 • Trojuholník P2
  1right_triangle Môže mať trojuholník dva pravé uhly?
 • Uhlopriečky
  diamond Môže byť uhlopriečka kosoštvorca dvakrát dlhšia ako jeho strana?
 • Jeden hektár
  land Koľko má hektár metrov štvorcových?
 • Vektor PQ
  vectors Zo zadaných súradníc bodov P = (5, 8) a Q = (6, 9), nájdite súradnice a veľkosť vektora PQ.
 • Parcela
  pozemek Parcela má tvar kosoštvorca, jeho strana je dlhá 25,6 a vzdialenosť protiľahlých strán je 22,2. Vypočítajte jej výmeru.
 • Výška RT
  unilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník so stranou b = 43?
 • Uhlopriečka
  rhombus Môže mať kosoštvorec jednu uhlopriečku rovnako dlhú ako stranu?
 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramennom trojuholníku ABC je |AC|=|BC| = 13. |AB| = 10. Vypočítajte polomer vpísanej (r) a opísanej (R) kružnice.
 • Písomka
  unitCircle Ak je tg α = 1, vypočítajte sin α, cos α, cotg α .
 • Polkružnica
  semicircles_rect Vypočítaj dlžku polkružnice s polomerom 6cm.
 • Obvod 19
  rectangles Ako sa vypočíta obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika. ..
 • Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ...
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 • Ťažnica = výška
  rr_triangle2 V akých trojuholníkoch je ťažnica totožná s výškou?
 • Odvesny
  pyt_theorem Prepona pravouhlého trojuholníka je 41 a súčet odvesien je 49. Určte veľkosť odvesien.
 • Lichobežník
  rectangular_trapezoid Sú uhlopriečky v pravouhlom lichobežníku navzájom kolmé a polia uhly?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.