Planimetria - príklady

Inými slovami - merba, meranie, výpočty dĺžok, uhlov, obsahov útvarov v rovine. Obvod a obsah rovinných útvarov.

Počet nájdených príkladov: 2622

 • Trojuholník P2
  1right_triangle Môže mať trojuholník dva pravé uhly?
 • Z geometrie
  Valec_ihlan_kuzel_a_ich_siete_ZS Ktoré z tvrdení nie je správne: ?
 • Stred
  circle Vypočítajte súradnice stredu kružnice: ?
 • Uhlopriečky
  diamond Môže byť uhlopriečka kosoštvorca dvakrát dlhšia ako jeho strana?
 • Uhlopriečka
  rhombus Môže mať kosoštvorec jednu uhlopriečku rovnako dlhú ako stranu?
 • Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 16.
 • Jeden hektár
  land_1 Koľko má hektár metrov štvorcových?
 • Deväťuholník
  9gon Súčet veľkosti vnútorných uhlov deväťuholníka je:
 • ABS KC
  complex_num Vypočítajte absolútnu hodnotu komplexného čísla -15-26i.
 • Súčet graficky
  fun_1 Narysuj graficky súčet všetkých strán stvoruholnika ABCD
 • Obvod 19
  rectangles_8 Ako sa vypočíta obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika. ..
 • Diagonála
  matrix_27 Koľko núl obsahuje jednotková matica E, ktorá má v hlavnej diagonále 3 jednotky.
 • Výška RT
  unilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník so stranou b = 43?
 • Písomka
  unitCircle Ak je tg α = 1, vypočítajte sin α, cos α, cotg α .
 • Rovnobežka
  parallels Vypočítaj dĺžku rovnobežky 48 stupňov a 10 minút.
 • Lichobežník
  rectangular_trapezoid Sú uhlopriečky v pravouhlom lichobežníku navzájom kolmé a polia uhly?
 • Trojuholník
  trangle_nice Vypočítajte výšky v trojuholníku ABC, ak a=75, b=84 a c=33.
 • Aký x-uholník
  diagonals_1 Aký x-uholník má 54 uhlopriečok?
 • Polkružnica
  semicircles_rect Vypočítaj dlžku polkružnice s polomerom 6cm.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.