Príklady na kruhový oblúk

Kruhový oblúk je časť kružnice vymedzená dvomi krajnými bodmi ležiacimi na kružnici. Je to prienik kružnice a stredového uhla. Dĺžka kruhového oblúka sa vypočíta priamou úmerou stredového uhla a dĺžky celej kružnice. Stredovému uhlu 360° odpovedá dĺžka celej kružnice, 180° polovica obvodu kružnice atď. Kruhový oblúk a dva polomery ohraničujú geometrický útvar, ktorý voláme kruhový výsek. O ňom v inej kapitole.

Pokyny: Vyriešte každú úlohu starostlivo a ukážte svoje celé riešenie. Ak je to vhodné, vykonajte skúšku správnosti riešenia.

Počet nájdených príkladov: 64


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.