Vozidlo

Vozidlo s hmotnosťou 5 800 kg prechádza rýchlosťou 41 km/h po vypuklom moste s polomerom krivosti 62 m. Akou silou tlačí vozidlo na most v okamihu, keď prechádza jeho stredom? Akou maximálnou rýchlosťou môže cez stred mosta prechádzať, aby nevyletelo z cesty?

Správna odpoveď:

F =  44764,139 N
v2 =  24,6621 m/s

Postup správneho riešenia:

m=5800 kg v1=41 km/h m/s=41:3,6  m/s=11,38889 m/s r=62 m g=9,81 m/s2  F=FgFo F=m gm v12/r=5800 9,815800 11,38892/62 N=44764,139 N=4,476104 N
Fg=Fo m g=m v22/r g=v22/r  v2=r g=62 9,81=24,6621 m/sNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku hmotnosti?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: