Geometria - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 345

 • Úsečka
  line Dá sa skonštruovať úsečka, ak poznáme z nej: center
 • Rovina
  rovnobezky Na koľko dielov rozdeľuje rovinu 6 rovnobežiek?
 • Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 • Priamka
  line_points Na koľko dielov rozdeľuje priamku 5 (rôznych) bodov, ktoré na nej ležia?
 • Vypočítajte 11
  vectors_sum0_2 Vypočítajte skalárny súčin dvoch vektorov: (2,5) (-1, -4)
 • Úsečku 3
  numberline Úsečku dlhú 9 cm rozdeľ v pomere 3:5:4
 • Úsečky 5
  lines_8 Aký je obsah štvorca ked vzdialenosť rovnobežných úsečiek je 6.
 • Vektor
  vectors Určite súradnice vektora u=CD, keď C[19;-7], D[-16,-5].
 • Úsečku
  lines_7 Úsečku dlhú 4 cm zväčšite v pomere 5/2. Koľko cm bude merat nová úsečka?
 • Číselná os 4
  axes Ktoré číslo je na číselné osi rovnako vzdialené od čísel 299 a 1051 ?
 • Rozdel 5
  lines_10 Rozdel usecku AB dlzky 14cm v pomere 5:6
 • Stred úsečky
  midpoint-segment Bod A má súradnice [-16; 23] a stred úsečky AB je bod [2; 12]. Aké sú súradnice bodu B?
 • Úsečka 5
  3forces Úsečku dlhú 4 cm zväčšite v pomere 5/2. Koľko centimetrov bude merať nová úsečka?
 • Stred
  circle Vypočítajte súradnice stredu kružnice: ?
 • Kolmica
  perpendicular Určite smernicu priamky kolmej na priamku p: y = -x +4.
 • Kolmé 3D vektory
  3dperpendicular Nájdite vektor a = (2, y, z) tak, aby a⊥b a ⊥ c kde   b = (-1, 4, 2) a c = (3, -3, -1)
 • Kolineárne body
  collinear Ukážte, že body A (-1,3), B (3,2), C (11,0) sú kolineárne (ležia na jednej priamke).
 • Kosoštvorec
  kosostvorec_10 Skonštruujte kosoštvorec EFGH, kde e = 6,7cm, výška na stranu h: v = fh = 5cm
 • Smernica
  verticals Smernica (sklon) priamky, ktorej rovnica je -3x -9 = 0, je:
 • Priamka
  img2 Priamka p prechádza bodom A[-10, 6] a má smerový vektor v=(3, 2). Leží bod B[7, 30] na priamke p?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.