Stredová súmernosť

V pravouhlej sústave súradníc nájdite obrazy bodov A[-3; 2], B[4; -5] v stredovej súmernosti podľa bodu O[0; 0].

A. A'[3; 2], B'l-4; -5]
C. A'[-3; -2], B'[4; 5]
B. A'[-3; -2], B'[-4; 5]
D. A'[3; -2], B'[-4; 5]

Správna odpoveď:

A1 =  3
A2 =  -2
B1 =  -4
B2 =  5

Postup správneho riešenia:

A=(3,2) B=(4,5)  A1=Ax=(3)=3
A2=Ay=2
B1=Bx=4
B2=By=(5)=5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: