Súradnica

Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 123] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 4x

Správna odpoveď:

x =  3,47

Postup správneho riešenia:

4x=123 xln4=ln123 x=ln123ln4=3.47Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5 Rovnice je exponenciálna, pretože neznáma je v exponentne mocniny čísla 625
 • Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 • Exponenciálna rovnička 2
  exp Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 • Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 • Exponenciála
  exp Akú hodnotu má x vo výraze 8^x=1/64
 • Mocninová rovnica
  exp Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 • Rovnica s faktoriálom
  fact Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.
 • Kryštál
  crystal Kryštál narastie každý mesiac o 2,3 promile zo svojej hmoty. Za koľko mesiacov narastie kryštál z hmotnosti 301 g na hmotnosť 440 g?
 • Rádioaktivita
  radioactivity Za 548 hodín poklesne aktivita rádioaktivnej látky na 1/9 počiatočnej hodnoty. Aký je polčas rozpadu danej látky?
 • Mesto 3
  city Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 • Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom (3n-1+50) má hodnotu 59.
 • Mocniny v rovnici
  exp Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 • Súčet členov geometrickej
  exp V GP je a1 = 7, q = 5. Stanovte podmienku pre n, aby sn≤217.
 • Exponenciálna 3
  exp Aké je riešenie rovnice: 2^x=2/64
 • Pokles ceny auta
  car_old Automobil stráca hodnotu každý rok 15%. Určite dobu v rokoch, kedy bude cena polovičná.
 • Demografia
  population Počet obyvateľov mesta vzrástol za 10 rokov z 40000 na 46500. Aký je priemerný ročný prírastok obyvateľstva v percentách?