Narysuj 13

Narysuj graf funkcie danej rovnicou y = -2x +3, urč jej priesečníky so súradnicovými osami a doplň chýbajúce súradnice A[3;? ], B[? ;8].

Vaša odpoveď:Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar