Narysuj 13

Narysuj graf funkcie danej rovnicou y = -2x +3, urč jej priesečníky so súradnicovými osami a doplň chýbajúce súradnice A[3;? ], B[? ;8].

Správna odpoveď:

x0 =  0
y0 =  3
x1 =  1,5
y1 =  0
Ay =  -3
Bx =  -2,5

Postup správneho riešenia:

x0=0
y0=2 x0+3=2 0+3=3
y1=0 x1=(y13)/(2)=(03)/(2)=1,5
Ax=3 Ay=Ay=2 Ax+3=2 3+3=3
By=8 Bx=Bx=(By3)/(2)=(83)/(2)=2,5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: