Priesečníkov 80587

Nakreslite graf funkcie y = -2x + 3 a vypočítajte súradnice priesečníkov grafu funkcie s osami x a y

Správna odpoveď:

Ax =  1,5
Ay =  0
Bx =  0
By =  3

Postup správneho riešenia:

y=2x+3 A=fx Ay=0 Ay=2 Ax+3 Ax=Ax=3/(2)=1,5
A=(1,5,0) Ay=Ay=0
B=fy Bx=Bx=0
By=2 Bx+3=2 0+3=3  By=B=(0,3)=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: