Smernica a rovnica priamky


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Kalkulačka priamky nájde smernicu (sklon) priamky, parametrické normálový a smernicový tvar rovnice priamky danej súradnicami dvoch bodov A, B v rovine. Smernica bude vypočítaná podľa pomeru "vertikálnej zmenu" (dy) ku "horizontálnej zmene" (dx) súradnic medzi dvoma rôznymi body A, B na priamke.
k = fraction{d y}{d x} = fraction{ Delta y}{ Delta x} = fraction{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} ; ;