Prvočíselný rozklad čísla


Kalkulačka nájdete všetky provočíselne deliteľe čísla. Prvočíselná faktorizácia čísla je výpočet množiny prvočísel, ktoré keď sa vynásobia spoločne dajú pôvodné číslo. Prvočíselne deliteľe čísla tvoria prvočíselný rozklad. Pre zopakovanie, prvočíslo je prirodzené číslo, ktoré je deliteľné bezo zvyšku samým sebou a jednotkou, inými prirodzenými číslami nie.

Číslo 1 (jedna) sa nazýva jednotka. Nemá žiadne prvočíselné deliteľe, kedže nie je prvočíslom. Keď číslo je prvočíslo (napr. 2,3,5,7, 11...), prvočíselny rozklad je samotné prvočíslo. Iné čísla sa nazývajú zložené čísla a majú minimálne dva prvočíselne deliteľe.

Príklady:

27 = 3 × 3 × 3
198 = 2 × 32 × 11
1024 = 210
19823 = 43 × 461
30258037 = 30258037


Slovné úlohy a príklady na prvočísla

 • Prvočísla 2
  18-785s07 Pre ktoré prvočísla platí: p2-(q+r)2=647
 • Neznáme číslo
  unknown Neznáme číslo je deliteľné práve tromi rôznymi prvočíslami. Keď tieto prvočísla porovnáme vzostupne, platí nasledujúce: • Rozdiel druhého a prvého prvočísla je polovicou rozdielu tretieho a druhého prvočísla. • Súčin rozdielu druhého a prvého prvočísla s
 • Šesťciferné prvočísla
  numberline_1 Nájdite všetky šesťciferné prvočísla, ktoré obsahujú každú z číslic 1,2,4,5,7 a 8 práve raz. Koľko ich je?
 • Prvočísla 2
  prime_table Ktorými prvočíslami je deliteľné číslo 2014?
 • Prvočísla - nerovnica
  prime_3 Koľko prvočísel je riešením nerovnice : x/3 > x - 8?
 • Narodeninové voľno
  happy Moje číslo na dnes: súčin druhej mocniny najmenšieho prvočísla s najmenším dvojciferným prvočíslom
 • Rozlož
  cinema_5 Rozlož na prvočísla a nájdi najmenší spoloční násobok n (16,20) a najväčšieho spoločného deliteľa D u dvojice čísel (140,100)
 • 7. príklad - riešky
  oriesky Vstupenky na show stáli nejaký celočíselný počet, väčší ako 1. Navyše platilo, že súčet ceny detskej a dospeláckej vstupenky, rovnako ako ich súčin, bol mocninou prvočísla. Nájdite všetky možné ceny vstupeniek.
 • Číslo
  prime Číslo 6600 rozložte na súčin prvočísel.
 • Aká je 5
  dice Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou padne nepárne prvočíslo?
 • Trojciferné
  primes Napíšte najmenšie trojciferné číslo, ktoré pri delení 5 a 7 dáva zvyšok 2.
 • Tombola
  tombola_tickets V osudí sú čísla od 1 do 115. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraté číslo nebude prvočíslo?
 • Kombinácie
  circles Koľko je rôznych kombinácií 2-ciferného čísla delitelného číslom 4 vzniknutého z číslic 3, 5 a 7?
 • Všetky 2
  prime_1 Všetky spoločné delitele čísel 90 a 48
 • Jablká 2
  jableka Koľko minimálne jabĺk je v košíku, ak je možné ich bezo zvyšku rozdeliť do balíčkov po 6, 14 i 21 kusoch?
 • Rozklad čísla na súčin
  prime Zapíšte číslo 98 ako súčin prvočíselných činiteľov (faktorov).


slovné úlohy - viacej »