Zlomková kalkulačka s krokmi
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2


Príklady použitia:

virálny problém z Japonska (poradie vyhodnocovania delenie vs. zlomok): 9 - 3 ÷ 1/3 + 1
sčítanie zlomkov: 2/3 + 3/5
sčítanie zlomkov a zmiešaných čísel: 1/2 + 2/5 + 6 2/7
odčítanie zlomkov: 1/2 - 1/5 - 5
delenie čísla a zlomku: 5/5 ÷ 1/2
násobenie zlomkov: 1/2 * 3/5
delenie zlomkov: 1/2 / 3/5
umocnenie zlomkov: 3/5^3
krátenie a usmernenie zlomku: 4/22
zmiešané a desatinné čísla: 1.5 - 1 1/5
odčítanie zmiešaného čísla a zlomku: 1 3/5 - 5/6
výraz so zátvorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)