Kalkulačka odmocnina zo zlomkuKalkulačka nájde druhú odmocninu zlomku. Najprv nájde druhú odmocninu čitateľa a umiestni ju nad druhú odmocninu menovateľa. Potom zjednoduší výsledok na najmenší menovateľ alebo zmiešané číslo, ak je to možné. Často vedie k iracionálnym výsledkom čísel.

sqrt(1/16) = 1/4 = 0,25

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Druhá odmocnina: sqrt(1/16) = 1/16 = 1/4

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »