Kalkulačka odmocnina ze zlomkuKalkulačka najde druhou odmocninu zlomku. Nejprve najde druhou odmocninu čitatele a umístí ji nad druhou odmocninu jmenovatele. Potom zjednoduší výsledek na nejmenší jmenovatel nebo smíšené číslo, pokud je to možné. Často vede k iracionálním výsledkům čísel.

sqrt(1/16) = 1/4 = 0,25

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

  1. Druhá odmocnina: sqrt(1/16) = 1/16 = 1/4

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »