Najmenší spoločný násobok kalkulačka


Čo je NSN?

Najmenší spoločný násobok (aj najnižší spoločný násobok, NSN) jedného alebo viacerých celých čísel je najmenšie prirodzené číslo, ktoré je deliteľné všetkými týmito číslami.