Tri autobusy

Tri autobusy MHD ráno vyrážajú spoločne z autobusovej stanice. Prvý autobus sa vracia na stanicu po 18 minútach, druhý po 12 minútach a tretí po 24 minútach. Za ako dlho vyjdú opäť spoločne zo stanice? Výsledok vyjadrite v hodinách a minútach.

Výsledok

m =  72 min
h = 1:12 hh:mm Nesprávne

Postup správneho riešenia:

18=232 12=223 24=233 NSN(18,12,24)=2332=72 m=72 min
h=m/60=1,2 h=1:12 hh:mmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: