Tri autobusy

Tri autobusy MHD ráno vyrážajú spoločne z autobusovej stanice. Prvý autobus sa vracia na stanicu po 18 minútach, druhý po 12 minútach a tretí po 24 minútach. Za ako dlho vyjdú opäť spoločne zo stanice? Výsledok vyjadrite v hodinách a minútach.

Výsledok

m =  72 min
h = 1:12 hh:mm Nesprávne

Postup správneho riešenia:

t1=18 min t2=12 min t3=24 min  18=232 12=223 24=233 NSN(18,12,24)=2332=72  m=NSN(t1,t2,t3)=NSN(18,12,24)=72 min
h=m/60=72/60=56=1,2=1:12 hh:mmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: