Tři autobusy

Tři autobusy MHD ráno vyjíždí společně z autobusového nádraží. První autobus se vrací na nádraží po 18 minutách, druhý po 12 minutách a třetí po 24 minutách. Za jak dlouho vyjedou opět společně z nádraží ? Výsledek vyjádřit v hodinách a minutách.

Výsledek

m =  72 min
h = 1:12 hh:mm Nesprávné

Postup správného řešení:

t1=18 min t2=12 min t3=24 min  18=232 12=223 24=233 NSN(18,12,24)=2332=72  m=NSN(t1,t2,t3)=NSN(18,12,24)=72 min
h=m/60=72/60=56=1,2=1:12 hh:mmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chceš si vypočítat nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: