Planimetrie - příklady

Jinými slovy - merba, měření, výpočty délek, úhlů, obsahů útvarů v rovině. Obvod a obsah rovinných útvarů.

Počet nalezených příkladů: 2507

 • Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 • Úhlopříčky
  diamond Může být úhlopříčka kosočtverce dvakrát delší než jeho strana?
 • Úhlopříčka
  rhombus Může mít kosočtverec jednu úhlopříčku stejně dlouhou jako stranu?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 14.
 • Kolikaúhelník
  ngon Kolikaúhelník má 275 úhlopříček?
 • Jeden hektár
  land_1 Kolik má hektar metrů čtverečních?
 • Vlajka
  cr_flag Kolik procent zaujímá bílá barva na české vlajce?
 • Devítiúhelník
  9gon Součet velikosti vnitřních úhlů devítiúhelníka je:
 • Součet graficky
  fun_1 Narysuj graficky součet všech stran čtyřúhelníku ABCD
 • N-úhelník
  diagonals_1 Jaký x-úhelník má 54 úhlopříček?
 • N-úhelník
  ngon Kolik vnitřních úhlopříček má konvexní 6-úhelník?
 • ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 • Šetiůhelník
  6gon Vypočti obsah pravidelného šetiůhelníku o straně a=2cm
 • Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 • Trojuhelník z výšek
  triangles Existuje trujuhelník o výškach 4 7 a 10 metrů?
 • Výška RT
  unilateral_triangle Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou b = 43?
 • Trojúhelník
  trangle_nice Vypočítejte výšky v trojúhelníku ABC, jestliže a=53, b=69 a c=26.
 • Polokružnica
  semicircles_rect Vypočítejte délku polokružnice s poloměrem 6cm.
 • Stejný obsah
  euclid_4 Je dán trojúhelník. Sestroj čtverec se stejným obsahem.
 • Kruh easy
  circle3 Vypočítejte obsah kruhu s poloměrem 1,2 m.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Viz také více informacií na Wikipedii.