Obvod - příklady

Počet nalezených příkladů: 541

 • Obvod a obsah
  ctverec_mo Vypočítejte obvod a obsah čtverce s délkou úhlopříčky 30 cm.
 • Obsah na obvod
  circle11 Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 254,34 cm2
 • Obvod čtverce - zvětšení
  rectangles Kolikrát se zvětší obvod čtverce, pokud jeho stranu zvětšíme o 150%? Pokud se obvod čtverce zvětší dvakrát, o kolik% se zvětší obsah čtverce?
 • Obvod kruhu
  circle_axes Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 706,5 cm2
 • Obvod z obsahu
  stvorec Jaký je obvod čtverce pokud jeho obsah je 64 cm2?
 • Obvod
  isosceles-triangle-quilt Vypočítejte obvod rovnoramenného trojúhelníku s délkou ramene 82 cm a délce základny 75 cm.
 • Obvod kruhu
  squares Vypočítejte obvod kruhu v dm, jehož poloměr se rovná straně čtverce s obsahem 0,49 dm2?
 • Obvod 27
  diagonal_rectangle Obvod obdélníku má 82 m, délka jeho úhlopříčky je 29 m. Určete rozměry obdélníku.
 • Obvod podstavy 2
  cones Vypočítej obvod podstavy kužele; výsledek zakrouhli na milimetry? Když víš: poloměr 24 mm a výšku 46 mm
 • Obvod 15
  rectangle Obvod a obsah obdélníku. Úhlopříčka 260m a jedna strana 150 m
 • Obvod stolu
  stol Určitě obvod stolu, kde dlouhá strana je 1,28 m a krátká strana je 86 cm.
 • Obvod
  rectangles Obvod obdelníku je 48 cm. Vypočítejte jeho rozměry, jsou-li v poměru 5:3.
 • Obvod obdélníku
  rectangle Délka obdélníku l je o 4 palce větší než jeho šířka, w. Obvod obdélníku je nejméně 30 palců. Jaká nerovnost ukazuje rozsah možných šířek obdélníku?
 • Obvod trojúhelníku
  triangle_vysky Vypočítejte v centimetrech obvod trojúhelníku, jehož délky stran jsou v poměru 3: 5: 7 a nejdelší strana má délku 17, 5 cm.
 • Komín
  komin_melnik Dolní obvod komína je 12,57 m, horní obvod je 5,655 m. Sklon stěn je 87°. Určete výšku komínu.
 • Kružnice a 6-úhelník
  circles_fun Vypočítejte poloměr kružnice, jejíž obvod je o 9,1 cm delší než obvod vepsaného pravidelného šestiúhelníku.
 • Obvod podstavy
  valec Obvod podstavy rotačního válce je tak velký jako jeho výška. Jaký je průměr a výška válce o objemu 1 litr?
 • PT odvesna a obvod
  rt Vypočtěte délky stran pravoúhlého trojúhelníku ABC s přeponou c, pokud délka odvěsny a = 84 a obvod trojúhelníku o = 269.
 • Největší obvod
  triangle Trojúhelník má jednu stranu dlouhou 5cm a druhou 11cm. Jaký může mít nejmenší a jaký největší obvod?
 • Obvod obdlélnik
  rectangle Délka jedné strany obdélníku je trojnásobkem délky druhé strany. Jaké jsou rozměry obdélníku, pokud je jeho obvod 96 cm?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.