Čtvereček

Ze čtverce o obvodu 12 dm je vyříznut čtvereček jehož strana je třetinou strany čtverce. Jaký je obsah zbyle části?

Správná odpověď:

S =  8 dm2

Postup správného řešení:

o=12 dm a=o/4=12/4=3 dm  a2=a/3=3/3=1 dm  S1=a2=32=9 dm2 S2=a22=12=1 dm2  S=S1S2=91=8 dm2Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

  • Obsah čtverce
    big-square Vypočítejte obsah čtverce, jehož obvod je 24 dm.
  • OO čtverce
    ctverec Vypočítej obvod a obsah čtverce s délkou strany 1,3dm
  • Čtverec lehký
    rectangles Obvod čtverce je 380 dm jaký bude jeho obsah?
  • Čtverec
    squares Jestliže stranu čtverce zvětšíme o polovinu, bude jeho obvod o 12 cm větší než původní. Jaká je strana čtverce?
  • 5 střihů
    sequence_geo Ze čtverce byla odstřižena jeho polovina, ze zbylé části opět polovina, . .. Tímto způsobem bylo provedeno 5 střihů. Jakou část obsahu původního čtverce tvoří obsah odstřižené části?
  • Strana čtverce
    ctverec Jaká je délka strany čtverce, když jeho obsah je 64 cm čtverečních.
  • Strana čtverce
    square Pokud se zvětší strana čtverce o 28%, zvětší se obvod čtverce o 11,2 metru. Zjistíte v m délku strany původního čtverce.
  • Rekurze čtverce
    squares_reccurent Do čtverce ABCD je vepsán čtverec tak, že jeho vrcholy leží ve středech stran čtverce ABCD. Tomu je vepsán čtverec stejným způsobem. Postup se opakuje. Délka strany čtverce ABCD je a=41 cm. Jak velký je: a) součet obvodů všech čtverců, b) součet obsahů ?
  • Čtvercový plech
    mriezka Ze čtvercového plechu se stranou dlouhou 6dm byly vyříznuty dva stejné obdélníkové otvory s rozměry 2,5 dm a 2 dm. Vypočítejte obsah zbývající části čtvercového plechu.
  • Hvězda
    cross_star Vypočítejte obsah vybarvené části čtverce s rozměrem 50 cm.
  • Rovnoběžník - strana
    rovnobeznik Vypočítej délku strany rovnoběžníku, jehož obsah je 175 dm2 a výška na danou stranu měří 24,2 dm.
  • Třikrát čtverec
    square Délka strany čtverce je 54 cm. Kolikrát se zvětší obsah čtverce, zvětší-li se délka strany třikrát?
  • Čtverec a kružnice
    circle_square Do čtverce je vepsána kružnice s průměrem 10 cm. O kolik je její délka menší než obvod čtverce?
  • Ztrojnásobení stran
    squares4 Pokud ztrojnásobíme délky stran čtverce ABCD, zvětší se jeho obsah o 200 cm2. Jak dlouhá je strana čtverce ABCD?
  • Obvod z obsahu
    stvorec Jaký je obvod čtverce pokud jeho obsah je 64 cm2?
  • Obsah čtverce
    square Vypočítejte obsah čtverce, pokud je jeho obvod 14dm
  • Trojúhelník 45
    cuboid_3colors Trojúhelník má nejkratší stranu a=5cm, prostřední stranu b a nejdelší stranu c=10cm. Čtverec má stranu x=7cm, která je stejně dlouhá jako strana b uvedeného trojúhelníku. Kvádr má výšku 12cm, délku stejnou jako je nejdelší strana trojúhelníku a šířku 8cm.